ห้องพัก
บ้าน37
บ้าน38
บ้านสีฟ้า
บ้านชวนชื่น
บ้านรื่นรมย์
บ้านชมทะเล
บ้านต้นไผ่
บ้านใบยอ
บ้านช่อแก้ว
บ้านหรรษา
บ้านชวนชม
บ้าน79
บ้านต้นมะขาม
แผนผัง บ้าน79บังกะโล คลิก
บ้าน37
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
8 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
3000 บ. 3500 บ. 4000 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้าน38
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
8 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
3000 บ. 3500 บ. 4000 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านสีฟ้า
6 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
16 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
6000 บ. 6500 บ. 7000 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านชวนชื่น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
8 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
2200 บ. 2500 บ. 3000 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านรื่นรมย์
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
6 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
1600 บ. 1800 บ. 2200 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านชมทะเล
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
4 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
1000 บ. 1200 บ. 1500 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านต้นไผ่
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
2(3) ท่าน (ที่นอนเสริม)
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
800 บ. 1000 บ. 1200 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านใบยอ
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
2(3) ท่าน (ที่นอนเสริม)
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
800 บ. 1000 บ. 1200 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านช่อแก้ว
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
2(3) ท่าน (ที่นอนเสริม)
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
800 บ. 1000 บ. 1200 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านหรรษา
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
14 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
2500 บ. 2800 บ. 3300 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านชวนชม
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
4 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
1000 บ. 1200 บ. 1500 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้าน79
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
6 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
1400 บ. 1600 บ. 2400 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านต้นมะขาม
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
4 ท่าน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ low season(มิถุนายน-ตุลาคม) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน Hi season
1000 บ. 1200 บ. 1500 บ.
สิ่งอำนวยความสะดวก
76 ตำบล เพ อำเภอเมือง
จังหวัด ระยอง 21160
โทร 038-653107, 081-731-9462
E-mail Bann7999@outlook.com
Follow us:
©2017 by www.bann79.com All rights reserved.
บ้าน79 บังกะโล